Chủ Nhật  27/05/2018  

New Page 3

Giới thiệu chung

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Hướng dẫn giao dịch xuất bản, in, phát hành

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

SÁCH SẮP XUẤT BẢN
 

Đăng ký nhận tin sách mới qua Email:LIÊN KẾT WEBSITE

 
 

Tên sách
Tên tác giả

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Sách đã xuất bản

Sách Thống kê

 
Mã số: 2013.257.1.1.184

Tên sách:

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ VIỆT NAM 2012(SONG NGỮ VIỆT-ANH)/ STATISTICAL YEARBOOK OF VIET NAM 2012.

Tác giả:

Tổng Cục Thống Kê-General statistics office

Loại sách:

1.1 Niên giám thống kê cả nước

Giá bán:

4 20. 000 đồng

Hết sách

Mã số: 2013.256.1.1.183

Tên sách:

NIÊN GIÁM THỐNG KÊ(TÓM TẮT) 2012-SONG NGỮ(VIỆT-ANH)/ STATISTICAL HANDBOOK OF VIETNAM 2012.

Tác giả:

Tổng cục Thống kê

Loại sách:

1.1 Niên giám thống kê cả nước

Giá bán:

0 đồng

Còn sách

Mã số: 2012.221.1.1.148

Tên sách:

Niên giám thống kê Việt Nam 2011(Song ngữ Việt-Anh)/ statistical yearbook of Viet Nam 2011.

Tác giả:

Tổng Cục Thống Kê-General statistics office

Loại sách:

1.1 Niên giám thống kê cả nước

Giá bán:

3 80. 000 đồng

Hết sách

Mã số: 2012.193.1.1.120

Tên sách:

Niên Giám Thống Kê(Tóm tắt) 2011-Song ngữ(Việt-Anh)/ statistical handbook of vietnam 2011.

Tác giả:

Tổng Cục Thống Kê

Loại sách:

1.1 Niên giám thống kê cả nước

Giá bán:

0 đồng

Hết sách

Mã số: 2011.185.1.1.112

Tên sách:

Niên Giám Thống Kê(Toàn quốc)-2010(Song ngữ Việt-Anh)

Tác giả:

Tổng cục Thống Kê-NXB Thống Kê

Loại sách:

1.1 Niên giám thống kê cả nước

Giá bán:

3 60. 000 đồng

Hết sách

Mã số: 2010.149.1.1.76

Tên sách:

Niên Giám Thống Kê-2009

Tác giả:

Tổng Cục Thống kê

Loại sách:

1.1 Niên giám thống kê cả nước

Giá bán:

3 00. 000 đồng

Còn sách

Mã số: 2010.134.1.1.61

Tên sách:

Niên Giám Thống Kê (Tóm Tắt)-2009

Tác giả:

Tổng Cục Thống Kê

Loại sách:

1.1 Niên giám thống kê cả nước

Giá bán:

0 đồng

Hết sách

Mã số: 2009.123.1.1.50

Tên sách:

Niên giám Thống kê năm 2008

Tác giả:

Tổng cục Thống kê

Loại sách:

1.1 Niên giám thống kê cả nước

Giá bán:

2 70. 000 đồng

Còn sách

Mã số: 2008.65.1.1

Tên sách:

Niên giám Thống kê năm 2007

Tác giả:

Tổng cục Thống kê

Loại sách:

1.1 Niên giám thống kê cả nước

Giá bán:

2 40. 000 đồng

Còn sách

Mã số: 2007/1.1

Tên sách:

Niên giám thống kê tóm tắt 2006

Tác giả:

Tổng cục thống kê

Loại sách:

1.1 Niên giám thống kê cả nước

Giá bán:

0 đồng

Hết sách

Số liệu thống kê thế kỷ XX

Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX (3 tập, Song ngữ Việt-Anh)

Lịch sử ngành Thống kê Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động các đơn vị hành chính, sự nghiệp Tổng cục Thống kê

HỆ THỐNG VĂN BẢN HIỆN HÀNH VỀ THỐNG KÊ VIỆT NAM-(TẬP1)

Kết quả tổng điều tra chính thức cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012(Song ngữ Việt-Anh)/ Results of the 2012 establishment census.

Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Việt Nam năm 2009: Kết Quả Toàn Bộ-(Sách Song ngữ Việt-Anh)

Tư liệu Kinh tế - xã hội 63 Tỉnh, TP Việt Nam

555 MÓN ĂN VIỆT NAM- kỹ thuật chế biến và giá trị dinh dưỡng (Phiên bản 2-Phiên bản mới nhất)

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ (Bìa mềm)

KINH TẾ HỌC VI MÔ (Bìa mềm)

 

WEB SITE NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ
Số giấy phép: 121/GP-BC, ngày 11/8/2005
Chịu trách nhiệm chính: Tiến sĩ Trần Hữu Thực

Điện thoại: (04) 3847 1483 - Fax: (04) 3847 3714

E-mail: nxbthongke-cbi@fpt.vn