Chủ Nhật  27/05/2018  

New Page 3

Giới thiệu chung

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Hướng dẫn giao dịch xuất bản, in, phát hành

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

SÁCH SẮP XUẤT BẢN
 

Đăng ký nhận tin sách mới qua Email:LIÊN KẾT WEBSITE

 
 

Tên sách
Tên tác giả

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Sách đã xuất bản

Sách Thống kê

 
Mã số: TK 2006/30

Tên sách:

Công nghiệp Việt Nam 20 năm đổi mới và phát triển

Tác giả:

Tổng cục thống kê

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Giá bán:

0 đồng

Còn sách

Mã số: 2013.261.1.2.188

Tên sách:

Kết quả tổng điều tra chính thức cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012(Song ngữ Việt-Anh)/ Results of the 2012 establishment census.

Tác giả:

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư-Tổng Cục Thống Kê

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Giá bán:

0 đồng

Còn sách

Mã số: 2013.260.1.2.187

Tên sách:

Sự phát triển của doanh nghiệp việt nam giai đoạn(2006-2011)-(Song ngữ việt-Anh)/ Development of enterprises in the period of 2006-2011.

Tác giả:

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư-Tổng Cục Thống Kê

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Giá bán:

0 đồng

Còn sách

Mã số: 2013.259.1.2.186

Tên sách:

Sự phát triển của các hợp tác xã giai đoạn( 2008-2011).

Tác giả:

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư-Tổng Cục Thống Kê

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Giá bán:

0 đồng

Còn sách

Mã số: 2012.228.1.2.155

Tên sách:

KẾT QUẢ TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN NĂM 2011 (SONG NGỮ VIỆT-ANH)

Tác giả:

Tổng cục Thống Kê

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Giá bán:

0 đồng

Còn sách

Mã số: 2011.184.1.2.111

Tên sách:

Số liệu thống kê vị thế kinh tế-xã hội 63 tỉnh, thành phố việt nam(Song ngữ Việt-Anh)

Tác giả:

Tổng Cục Thống Kê(Hội Thống Kê Việt Nam)

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Giá bán:

3 90. 000 đồng

Còn sách

Mã số: 2010/1.2

Tên sách:

Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX (3 tập, Song ngữ Việt-Anh)

Tác giả:

Tổng cục Thống Kê

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Giá bán:

0 đồng

Hết sách

Mã số: 2010.156.1.2.83

Tên sách:

Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Việt Nam năm 2009: Kết Quả Toàn Bộ-(Sách Song ngữ Việt-Anh)

Tác giả:

Ban Chỉ Đạo Tổng Điều Tra Dân Số và Nhà Ở Trung Ương

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Giá bán:

3 50. 000 đồng

Còn sách

Mã số: 2010.150.1.2.77

Tên sách:

Thực Trạng Doanh Nghiệp Qua kết Quả Điều Tra năm 2007,2008,2009.

Tác giả:

Tổng Cục Thống kê

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Giá bán:

0 đồng

Hết sách

Mã số: 2010.148.1.2.75

Tên sách:

Doanh NGhiệp Việt Nam 9 năm đầu thế kỷ XXI.

Tác giả:

Tổng Cục Thống kê

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Giá bán:

0 đồng

Hết sách

Số liệu thống kê thế kỷ XX

Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX (3 tập, Song ngữ Việt-Anh)

Lịch sử ngành Thống kê Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động các đơn vị hành chính, sự nghiệp Tổng cục Thống kê

HỆ THỐNG VĂN BẢN HIỆN HÀNH VỀ THỐNG KÊ VIỆT NAM-(TẬP1)

Kết quả tổng điều tra chính thức cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012(Song ngữ Việt-Anh)/ Results of the 2012 establishment census.

Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Việt Nam năm 2009: Kết Quả Toàn Bộ-(Sách Song ngữ Việt-Anh)

Tư liệu Kinh tế - xã hội 63 Tỉnh, TP Việt Nam

555 MÓN ĂN VIỆT NAM- kỹ thuật chế biến và giá trị dinh dưỡng (Phiên bản 2-Phiên bản mới nhất)

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ (Bìa mềm)

KINH TẾ HỌC VI MÔ (Bìa mềm)

 

WEB SITE NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ
Số giấy phép: 121/GP-BC, ngày 11/8/2005
Chịu trách nhiệm chính: Tiến sĩ Trần Hữu Thực

Điện thoại: (04) 3847 1483 - Fax: (04) 3847 3714

E-mail: nxbthongke-cbi@fpt.vn