Thứ Năm  23/03/2017  

New Page 3

Giới thiệu chung

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Hướng dẫn giao dịch xuất bản, in, phát hành

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

SÁCH SẮP XUẤT BẢN
 

Đăng ký nhận tin sách mới qua Email:LIÊN KẾT WEBSITE

 
 

Tên sách
Tên tác giả

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Sách đã xuất bản

Sách Thống kê

« Quay lại

 

Mã số: 2010.132.1.2.59

Tên sách:

Những Hệ Số Cơ Bản Của Hệ Thống Tài Khoản Quốc Gia Năm 2007-Tập1

Tác giả:

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư-Tổng Cục Thống Kê

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Khổ sách:

19x26,5

Số trang:

304

Nhà xuất bản:

Thống Kê

Năm xuất bản:

4/2010

Giá bán:

0 đồng

Nơi bán:

Phòng Phát hành NXB Thống Kê: Số 86-Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội * ĐT: 04.22469368-Fax:04.38473714.

Hình thức bán:

Trực Tiếp hoặc Gửi Đăng ký mua sách (Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng vào giỏ hàng MUA SÁCH)

Hết sách

Tóm tắt nội dung

Lêi giíi thiÖu

 

Tiếp tục thực hiện chủ trương hoàn thiện Hệ thống Tài khoản quốc gia ở Việt Nam; nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin tính toán và phân tích các chỉ tiêu tài khoản quốc gia trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay cho các thông tin trong cuốn sách “Những hệ số cơ bản của Hệ thống Tài khoản quốc gia (SNA) năm 1997” hiện không còn phù hợp, ngày 20 tháng 2 năm 2008, Tổng cục trưởng TCTK đã ra Quyết định số 121/QĐ-TCTK về điều tra thu thập thông tin lập bảng Cân đối liên ngành (I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2007 để lập hệ số TKQG năm 2007.

Đối tượng cuộc điều tra này là các Bộ, ban ngành tổng hợp; các cơ sở kinh tế bao gồm các loại hình doanh nghiệp (kể cả các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 91), các cơ sở kinh tế sản xuất kinh doanh cá thể thuộc các ngành kinh tế do địa phương và trung ương quản lý; các cơ quan hành chính sự nghiệp; các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; các tổ chức xã hội nghề nghiệp; các hộ gia đình.

Nội dung điều tra thu thập thông tin lập bảng Cân đối liên ngành (I/O) và biên soạn hệ số chi phí trung gian năm 2007 gồm những chỉ tiêu kinh tế chủ yếu phản ánh về lao động, vốn sản xuất, chi phí và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị đã thực hiện trong năm 2007.

Cuộc điều tra này được tiến hành với hơn 75.000 phiếu điều tra, thu thập từ 27.300 đơn vị sản xuất kinh doanh. Trong đó, có 11.000 doanh nghiệp, 2800 đơn vị hành chính sự nghiệp và 13.500 hộ/cơ sở sản xuất kinh doanh. Đây là cuộc điều tra được thực hiện trên phạm vi rộng, được chuẩn bị chu đáo, theo một phương án thống nhất cho toàn bộ 36 tỉnh, thành phố được chọn mẫu, một số Bộ, ngành, các tập đoàn và tổng công ty dưới sự hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn và giám sát chặt chẽ của cán bộ Tổng cục Thống kê.

Số liệu thu thập từ cuộc điều tra cho phép tính các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp chính của Hệ thống TKQG như: giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm theo các ngành và thành phần kinh tế… Trên cơ sở thông tin thu thập từ điều tra, Tổng cục Thống kê đã tính các hệ số cơ bản của Hệ thống TKQG. Các hệ số này không chỉ giúp cho việc tính toán và phân tích nhiều chỉ tiêu kinh tế năm 2007 trên phạm vi cả nước cũng như từng vùng, từng ngành và từng thành phần kinh tế mà còn là một trong những căn cứ quan trọng để tính các chỉ tiêu chủ yếu của Hệ thống TKQG những năm tiếp theo.

Tài liệu điều tra còn đang được tiếp tục khai thác cho nhiều mục đích khác nhau như lập bảng cân đối liên ngành (I/O) theo 152 ngành sản phẩm. Để phục vụ kịp thời việc nghiên cứu và tính một số chỉ tiêu tổng hợp theo hệ thống TKQG cho các cấp, các ngành và các địa phương, Tổng cục Thống kê biên soạn cuốn “Những hệ số cơ bản của Hệ thống tài khoản quốc gia năm 2007” gồm 2 tập: Tập 1 bao gồm các tỷ lệ chi phí trung gian trong giá trị sản xuất phân theo 88 ngành kinh tế cấp 2 và theo thành phần kinh tế; tập 2 gồm: một số chỉ tiêu chủ yếu của hệ thống tài khoản quốc gia chi tiết cho từng thành phần kinh tế và ngành kinh tế cấp 2.

Các hệ số trong cuốn sách được biên soạn cho cả nước và 8 Vùng kinh tế, phân theo 88 ngành kinh tế cấp 2, theo ba khu vực kinh tế (khu vực kinh tế nhà nước, khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) và theo 6 thành phần kinh tế. Trong biên soạn tài khoản quốc gia, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc Vùng kinh tế nào sẽ sử dụng hệ số của Vùng đó.

Các hệ số trong cuốn “Những hệ số cơ bản của hệ thống Tài khoản quốc gia năm 2007” sẽ thay thế các hệ số đã công bố và sử dụng trước đây. Do tình hình kinh tế còn nhiều biến động, trong quá trình áp dụng những hệ số cơ bản này vào việc tính toán những chỉ tiêu chủ yếu của Hệ thống TKQG cho những năm tiếp theo, nếu Bộ, ngành, địa phương nào có điều kiện về kinh phí, nhân lực… có thể tiến hành điều tra bổ sung để cập nhật cho phù hợp với Bộ, ngành, địa phương mình. Tuy nhiên, trong soạn thảo phương án điều tra và thu thập thông tin cần có sự thẩm định của Tổng cục Thống kê.

Hy vọng nội dung cuốn sách sẽ đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê để tính các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phục vụ yêu cầu quản lý và nghiên cứu kinh tế của các cấp lãnh đạo, cũng như cung cấp thông tin phục vụ lập Hệ thống TKQG của cả nước

                                                  Tæng côc Thèng kª


Tóm Tắt Nội Dung:                                        
 
Phần I: Những hệ số cơ bản của Hệ thống tài khoản quốc gia năm 2007 cả nước.
Phần II: Những hệ số cơ bản của Hệ thống tài khoản quốc gia năm 2007 của các vùng kinh tế.
+ Vùng 1: Trung Du và miền núi phía Bắc.
+ Vùng 2: Đồng Bằng Sông Hồng.
+ Vùng 3: Bắc Trung Bộ và Vùng duyên Hải miền Trung.
+ Vùng 4: Tây Nguyên.
+ Vùng 5: Đông nam Bộ.
+ Vùng 6: Đồng Bằng Sông Cửu Long.
+ Vùng 7: TP.Hà Nội.
+ Vùng 9: TP. Hồ Chí Minh.

Số liệu thống kê thế kỷ XX

Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX (3 tập, Song ngữ Việt-Anh)

Lịch sử ngành Thống kê Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động các đơn vị hành chính, sự nghiệp Tổng cục Thống kê

HỆ THỐNG VĂN BẢN HIỆN HÀNH VỀ THỐNG KÊ VIỆT NAM-(TẬP1)

Kết quả tổng điều tra chính thức cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012(Song ngữ Việt-Anh)/ Results of the 2012 establishment census.

Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Việt Nam năm 2009: Kết Quả Toàn Bộ-(Sách Song ngữ Việt-Anh)

Tư liệu Kinh tế - xã hội 63 Tỉnh, TP Việt Nam

555 MÓN ĂN VIỆT NAM- kỹ thuật chế biến và giá trị dinh dưỡng (Phiên bản 2-Phiên bản mới nhất)

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ (Bìa mềm)

KINH TẾ HỌC VI MÔ (Bìa mềm)

 

WEB SITE NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ
Số giấy phép: 121/GP-BC, ngày 11/8/2005
Chịu trách nhiệm chính: Tiến sĩ Trần Hữu Thực

Điện thoại: (04) 3847 1483 - Fax: (04) 3847 3714

E-mail: nxbthongke-cbi@fpt.vn