Chủ Nhật  27/05/2018  

New Page 3

Giới thiệu chung

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Hướng dẫn giao dịch xuất bản, in, phát hành

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN

SÁCH SẮP XUẤT BẢN
 

Đăng ký nhận tin sách mới qua Email:LIÊN KẾT WEBSITE

 
 

Tên sách
Tên tác giả

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

Sách đã xuất bản

Sách Thống kê

« Quay lại

 

Mã số: 2013.260.1.2.187

Tên sách:

Sự phát triển của doanh nghiệp việt nam giai đoạn(2006-2011)-(Song ngữ việt-Anh)/ Development of enterprises in the period of 2006-2011.

Tác giả:

Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư-Tổng Cục Thống Kê

Loại sách:

1.2 Số liệu & Phân tích TKê

Khổ sách:

16x24

Số trang:

420

Nhà xuất bản:

Thống Kê

Năm xuất bản:

8/2013

Giá bán:

0 đồng

Nơi bán:

Phòng Phát hành NXB Thống Kê: Số 86-Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Tp.Hà Nội * ĐT: 04.22469368-Fax:04.38473714.

Hình thức bán:

Trực Tiếp tại NXBTK hoặc Gửi Đăng ký mua sách (Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng vào giỏ hàng MUA SÁCH).

Còn sách

Tóm tắt nội dung

LỜI NÓI ĐẦU

Doanh nghiệp Việt Nam đã và đang phát triển mạnh trong những năm qua, đặc biệt kể từ khi Luật Doanh nghiệp được ban hành và có hiệu lực năm 2000. Hàng năm khối doanh nghiệp đóng góp trên 60% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Do vậy, kết quả phát triển của doanh nghiệp là một trong những yếu tố chủ yếu quyết định đến tốc độ tăng trưởng GDP nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Tổng cục Thống kê trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm “Sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2011”.

Ấn phẩm phát hành dựa trên kết quả điều tra doanh nghiệp hàng năm từ 2006 đến 2011, cung cấp những thông tin hữu ích cho các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, bạn đọc trong nước và quốc tế; bao gồm những số liệu cơ bản, những nhận định, đánh giá tổng quan về kết quả hoạt động, sự phát triển về quy mô, hiệu quả, xu hướng chuyển dịch cơ cấu doanh nghiệp Việt Nam trong 6 năm, từ 2006 đến 2011.

Nội dung Ấn phẩm gồm 3 phần:

-Phần 1: Tổng quan sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2011.

-Phần 2: Số liệu cơ bản về doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2011.

-Phần 3: Những khái niệm và giải thích chung.

Tổng cục Thống kê mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà nghiên cứu và những người sử dụng thông tin trong nước và quốc tế để các ấn phẩm tiếp theo phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin. 

  TỔNG CỤC THỐNG KÊ

FOREWORD

Vietnam enterprises have been developing rapidly in recent years, particularly since the Enterprise Law was enacted and took effect in 2000. Annually, the enterprise sector contributes over 60% to the gross domestic product (GDP). Therefore, the results of enterprise development are one of the major elements determining GDP growth in particular and the socio-economic development of the country in general.

GSO would like to introduce to readers the publication “The development of Vietnam enterprises in the period of 2006-2011”.

The publication based on the results of annual enterprise surveys from 2006 to 2011, provides useful information to management agencies and policy makers, researchers, domestic and international readers, including the basic data, the general assessment and evaluation of the results of business and production operations, the development in size, efficiency, restructuring trends in enterprises in Vietnam for 6 years, from 2006 to 2011.

Contents of the publication including 3 parts:

-Part 1: Overview of Vietnam enterprise development in the period 2006-2011.

-Part 2: Basic data on Vietnam enterprises in the period 2006-2011.

-Part 3: Definitions and general explanations.

GSO looks forward to receiving comments from agencies, researchers and domestic, international users in order to better serve the information needs in subsequent publications.

  GENERALSTATISTICS OFFICE


 

 

Số liệu thống kê thế kỷ XX

Số liệu thống kê Việt Nam thế kỷ XX (3 tập, Song ngữ Việt-Anh)

Lịch sử ngành Thống kê Việt Nam

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động các đơn vị hành chính, sự nghiệp Tổng cục Thống kê

HỆ THỐNG VĂN BẢN HIỆN HÀNH VỀ THỐNG KÊ VIỆT NAM-(TẬP1)

Kết quả tổng điều tra chính thức cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012(Song ngữ Việt-Anh)/ Results of the 2012 establishment census.

Tổng Điều Tra Dân Số Và Nhà Ở Việt Nam năm 2009: Kết Quả Toàn Bộ-(Sách Song ngữ Việt-Anh)

Tư liệu Kinh tế - xã hội 63 Tỉnh, TP Việt Nam

555 MÓN ĂN VIỆT NAM- kỹ thuật chế biến và giá trị dinh dưỡng (Phiên bản 2-Phiên bản mới nhất)

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ (Bìa mềm)

KINH TẾ HỌC VI MÔ (Bìa mềm)

 

WEB SITE NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ
Số giấy phép: 121/GP-BC, ngày 11/8/2005
Chịu trách nhiệm chính: Tiến sĩ Trần Hữu Thực

Điện thoại: (04) 3847 1483 - Fax: (04) 3847 3714

E-mail: nxbthongke-cbi@fpt.vn